La škola music - neděle

Music Lab Children

neděle 10.11.2019 ve 11 hodin v divadelním sále školy

45 minutový hudebně-herecký obraz. Autoři
Tomáš Fingerland a Petra Strá, sdružení pod názvem
La škola, nacházejí nové cesty jak upoutat pozornost
dětí v jejich nejůtlejším věku, a motivovat je tak k
vlastní hudební tvorbě.
Kromě již několika vydaných cd autorských písní pro
děti vytvořili unikátní řadu hudebních nástrojů Lavvu
pro děti 0+, z nichž několik představí v rámci veletrhu.

Je vhodné pro děti ve věku 0 - 6 let v doprovodu rodičů. 

Kapacita 20 dětí.

Cena: 100 Kč

www.laskola.cz

Music Lab Parents

45 minutový hudebně-herecký obraz.
Návod, jak vytvářet u vás doma přátelské ovzduší pro
píseň.

Autoři:  Tomáš Fingerland a Petra
Strá.

Určeno pro rodiče

Kapacita: 20 osob

Cena: 100 Kč