Přednášky - sobota

Domácí vzdělávání – je to dobrá cesta?

Veronika Vieweghová

10:30 - 11:30

Domácí vzdělávání je pro někoho jediná volba, pro jiného možnost věnovat se dětem déle. Důvodů, proč se rodiče rozhodují učit děti doma, je mnoho a otázek může být ještě více. To, co je pro některé rodiny výhoda, může být pro jiné domnělá překážka.

Pojďme se společně podívat na výhody i nevýhody individuálního vzdělávání, aby rozhodnutí bylo snazší.

Veronika se věnuje vzdělávání a výchově přes deset let a je zakladatelkou projektu Škola pro mě, www.skolaprome.eu. Cílem projektu je propojit rodiče, průvodce a učitele, kteří vzdělávají děti doma nebo v soukromé či státní škole, sdílet s nimi zkušenosti a předávat jim informace a didaktické metodiky, které by mohli využít ve výuce a přístupu k dětem.

Veronika absolvovala mnoho kurzů a seminářů o těhotenství, mateřství, výchově a vzdělávání, pedagogice a psychologii.

Přednáší o domácím vzdělávání, o jeho různých metodách a také o mýtech ve vzdělávání. Rovněž propojuje témata vzdělávání s osobními a rodinnými tématy, o kterých přednáší po celé České republice.    

 

 

Jak pečovat o sebe a zároveň oceňovat jedinečnost našich dětí?

Eliška Kodyšová

12:00 - 13:00

Šťastné a sebevědomé dítě potřebuje především šťastné a sebevědomé rodiče. Jak pečovat o sebe a zároveň oceňovat jedinečnost našich dětí tak, abychom podporovali jejich růst - zvlášť v obdobích, kdy se všechno nedaří tak, jak bychom rádi.

Ať už je to vážné onemocnění nebo odchod jednoho z členů rodiny, nebo jen kumulace vánoc, pracovní uzávěrky a chřipkové epidemie.

Přednášku povede PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D., ředitelka spolku Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., psycholožka a máma tří dětí, jež se zaměřuje na období vstupu do rodičovství a kritická období vývoje rodiny.  

Vědomé rodičovství

14:00 - 15:00

Kamila Balcarová

Jak být dobrým průvodcem dítěti na cestě k samostatnosti? Abychom byli schopni citlivě reagovat na vývojové potřeby dětí, musíme být nejen vnímavými pozorovateli, ale též vědomými aktéry. Dospělý je tvůrcem a současně klíčovou součástí připraveného prostředí, provází dítě na cestě k samostatnosti a současně jde po cestě hlubšího sebepoznání i seberozvoje.

Děti nás učí být tady a teď. Dokázat to alespoň občas s nimi je pro dospělé někdy velký objev. Teprve, když se naučíme sami zklidnit a vyladit na energii dítěte, pochopíme například, co právě teď toto dítě potřebuje, co mi svým chováním sděluje. Umět dobře pozorovat s vědomím toho, co se vyjevuje, o čem situace jsou, nehodnotit, vnímat celek, vidět detaily v širším kontextu — to vše patří k psychologickým dovednostem dobrého průvodce.

Přednášku povede Mgr. Kamila Balcarová, lektorka montessori pracoven pro rodiče s dětmi, průvodkyně pro děti od narození do 3 let  v rámci projektu Žijeme Montessori a máma 3 větších dětí.

Kamila se věnuje též přednáškové činnosti, vede semináře pro rodiče, pedagogy i širší veřejnost. Poskytuje individuální konzultace rodičům. Při práci s dospělými využívá postupů z empatické a respektující výchovy, pracuje s metodami, které vycházejí z arteterapie, částečně čerpá i z procesově orientované práce. S kolegyní Míšou Willheimovou je také spoluautorkou online kurzu Dokážeš to sám pro rodiče dětí ve věku 0-3 roky.